Reglement downloaden als pdf?

Reglement Streetsoccertoernooi 2018

 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2018 verloopt via formdesk. De schoolsport coördinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven. Gelieve alleen laten inschrijven door de groepsleerkracht of coördinator!

Op andere wijze kan niet worden ingeschreven. Inschrijven kan van woensdag 21 maart t/m vrijdag 6 april. Inschrijven na vrijdag 6 april is niet meer mogelijk. Voor ieder team moet een inschrijfformulier worden ingevuld. De schoolsportcoördinatoren worden via de mail geïnformeerd over de nieuwe

inschrijfwijze. Uiterlijk maandag 16 april ontvangen alle schoolsportcoördinatoren ter controle een overzicht met alle inschrijvingen van hun school. Heeft u vragen over het inschrijven van teams, neem  dan contact op met de streetsoccercommissie.

Deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi is op eigen risico.

Communicatie en contact

U kunt voorafgaand en tijdens het toernooi contact opnemen met de toernooiorganisatie.

Neemt u telefonisch contact op, dan is het mogelijk dat u een voicemail te horen krijgt. Spreek uw naam en telefoonnummer in, dan wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Tijdens het toernooi kunt u ook terecht bij de wedstrijdleiding.

Schoolsportcoördinatoren en teamleiders worden gedurende het toernooi via de mail geïnformeerd over de stand van zaken. Alle informatie waar in de mail naar wordt verwezen is te vinden op deze website.

Toernooidata en locaties

Het Rotary streetsoccertoernooi vindt plaats in week 22 en 23

Voorrondes, parkeerplaats Vondersweijde:

 • Maandag 28 mei (16.30 – 20.30 uur)
 • Dinsdag 29 mei (16.30 – 20.30 uur)
 • Woensdag 30 mei (16.30 – 20.30 uur)
 • Donderdag 31 mei (16.30 – 20.30 uur)
 • Maandag 4 juni (16.30 – 20.30 uur)

Kwartfinales, parkeerplaats Vondersweijde:

 • Dinsdag 5 juni (17.00 – 20.00 uur)
 • Woensdag 6 juni (17.00 – 20.00 uur)

Halve finales en finales, parkeerplaats Vondersweijde:

 • Vrijdag 8 juni (17.00 – 19.00 uur)

Reserve speeldagen zijn: vrijdag 1 juni, donderdag 7 juni. Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden, na besluit wedstrijdleiding. Indien gebruik moet worden gemaakt van de reservedagen dan worden de teams hier via de schoolsportcoördinatoren over geïnformeerd.

Alle wedstrijden worden gespeeld op 7 velden op de parkeerplaats bij sportcentrum Vondersweijde. In de voorronde en kwartfinales worden de wedstrijden per poule op hetzelfde veld gespeeld. Vb. de wedstrijden in poule 15 worden allemaal op veld 6 gespeeld.

De halve finales en finales worden gespeeld per poule afgewerkt op 1 veld. Mocht er een gelijke stand zijn na de reguliere speeltijd, dan worden er aansluitend aan de wedstrijd drie penalty’s genomen om te bepalen wie de winnaar wordt van de partij.

Verhindering

Verhinderingen kunnen alleen worden opgegeven voor een schoolreisje of schoolkamp. Met andere verhinderingen kan geen rekening worden gehouden. Op het inschrijfformulier dient te worden aangegeven op welke dag of dagen een team op schoolreisje/kamp is. Op maandag 4 juni, dinsdag 5 juni, woensdag 6 juni en vrijdag 8 juni zijn geen verhinderingen mogelijk.

Het wedstrijdprogramma

Het volledige wedstrijdprogramma voor de voorrondes vindt u (uiterlijk woensdag 25 april a.s.) op deze website. Het wedstrijdprogramma is per speeldag uitgewerkt. Het wedstrijdprogramma voor de kwart finales wordt zo spoedig mogelijk na alle voorrondes op deze website geplaatst. Dit geldt ook voor de (halve) finales.

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het programma niet meer via de post naar alle (school)sportcoördinatoren gestuurd. Alle informatie is terug te vinden op deze website. De (school)sportcoördinatoren worden voorafgaand en gedurende het toernooi dagelijks via de mail op de hoogte gehouden van updates op deze website.

Categorieën en teamgrootte

Er wordt gespeeld in 10 categorieën:

Jongens groep 4            Meisjes groep 4

Jongens groep 5            Meisjes groep 5

Jongens groep 6            Meisjes groep 6

Jongens groep 7            Meisjes groep 7

Jongens groep 8            Meisjes groep 8

Een team bestaat uit maximaal 6 spelers of speelsters. Alleen met toestemming van de wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken. (Geen gemengde teams!!).

Gedurende een wedstrijd mag doorlopend worden gewisseld.

Een speler/speelster mag maar voor één team uitkomen. Komt een speler/speelster voor meerdere teams uit dan volgt direct diskwalificatie voor alle teams waarin is gespeeld.

Poule-omvang en wedstrijdduur

 • Er wordt gespeeld in poules van 4 en poules van
 • De speelduur van de wedstrijden bedraagt 13 minuten bij een poule van 4. In een poule van 4 worden door ieder team 3 wedstrijden
 • De speelduur van de wedstrijden bedraagt 18 minuten bij een poule van 3. In een poule van 3 worden door ieder team 2 wedstrijden

Melden aanwezigheid

Ieder team dient zich met hun begeleider uiterlijk een kwartier voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Afwezigheid team

Bij afwezigheid van een team, worden de wedstrijden van dit team uit het wedstrijdprogramma gehaald. Een poule van 4 wordt hierdoor een poule van 3. Bij een poule van 3 spelen de twee overgebleven teams 2 keer tegen elkaar. De scheidsrechters melden dit direct bij de wedstrijdleiding.

Begin en einde wedstrijd

 • Ieder team dient vijf minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn!!
 • Iedere wedstrijd wordt geleid door twee
 • De begeleiders van beide teams geven de scheidsrechters voorafgaand aan iedere wedstrijd een hand. Zodat zowel zij, als u weten wie hun aanspreekpunt
 • Voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand!! De scheidsrechters zien hier op toe!
 • De scheidsrechter geeft de uitslag weer op het
 • Na afloop van iedere wedstrijd ondertekenen de begeleiders van beide teams het wedstrijdformulier bij de scheidsrechter, als bevestiging voor het noteren van de juiste uitslag op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter.
 • De scheidsrechter zorgt ervoor dat het wedstrijdbriefje bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd.

Spelregels

 • Er wordt 4 tegen 4
 • Er wordt gespeeld met een vaste
 • Binnen de cirkel voor het doel mag niet worden
 • Als de bal binnen de cirkel voor het doel met de handen wordt gespeeld dan krijgt de tegenpartij een
 • Een strafschop wordt genomen op 15 meter afstand van een leeg
 • Er wordt ingetrapt in plaats van
 • Een intrap wordt genomen vanaf de zijlijn (boarding) of de achterlijn (boarding). Uit een intrap kan niet direct worden
 • Bij een intrap of vrije trap dient de tegenstander minimaal 3 meter afstand te
 • Als de bal via een speler van de tegenpartij over de achterlijn (boarding) gaat, wordt de bal met de voet weer in het spel Dit mag via een pass op een medespeler of een dribbel (de bal met de voet meenemen).
 • Na een doelpunt wordt de bal via een pass of een dribbel vanaf de achterlijn weer in het spel gebracht. Het andere team stelt zich op eigen helft

Puntenverdeling winst, gelijk spel, verlies

 • Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten
 • Bij gelijk spel krijgen beide teams 1
 • Een verloren wedstrijd levert 0 punten

Gelijk eindigen in de poule

Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo bepalend. Is dit gelijk, dan wordt gekeken naar de meest gescoorde doelpunten in alle wedstrijden.

Kan er vervolgens nog geen winnaar worden aangewezen, dan beslist de wedstrijdleiding hoe tot een winnaar wordt gekomen.

Bekendmaking en weergave uitslagen

De uitslagen worden iedere speeldag direct ter plaatse verwerkt. Op www.toernooi.nl kunt u de uitslagen en standen in de poule zien. De directe link kunt u via de site vinden. Nadat een categorie is uitgespeeld worden de kwartfinalisten bekend gemaakt. De schoolsportcoördinatoren worden gedurende het toernooi dagelijks via de mail op de hoogte gehouden van updates op de website.

Door naar de kwartfinales?

Afhankelijk van het aantal teams in een categorie plaats je je voor de kwartfinales. Zodra het wedstrijdschema is opgesteld vind u onder het kopje ‘door naar de kwartfinales’ meer informatie.

Prijsuitreiking op vrijdag 8 juni

 Na afloop van alle wedstrijden vindt de prijsuitreiking plaats. Dit zal ongeveer om 20:00 uur zijn.

Teamfoto

Van ieder team wordt tijdens de voorrondes een teamfoto gemaakt. Elk team dient zich voorafgaand aan hun eerste wedstrijd bij de wedstrijdwagen te melden. Dan zal ook de teamfoto worden gemaakt. De teamfoto’s worden op deze website geplaatst.

Fair Play

Bij deelname aan het toernooi wordt een sportieve houding en speelwijze verwacht:

 • Voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand!! De scheidsrechters zien hier op toe!
 • Er wordt gespeeld volgens de spelregels.
 • Er wordt gespeeld met respect en een positieve houding ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en materiaal.

 DAAR WAAR DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE WEDSTRIJDLEIDING.

 VEEL PLEZIER TIJDENS HET ROTARY STREETSOCCERTOERNOOI 2018!

 

Spring naar toolbar