De Heracles Fair Playprijs

De Fair Playprijs wordt dit jaar gesponsord door Heracles. Het winnende team kan rekenen op een mooie prijs.

De basisgedachte van de Fair Play prijs verandert natuurlijk niet. Sportiviteit blijft gewaardeerd zoals we dat onderstaand hebben beschreven.

Om in aanmerking te komen voor een Heracles Fair Play Prijs wordt gedurende het hele toernooi een sportieve houding en speelwijze verwacht. De scheidsrechters bekijken samen met de wedstrijdleiding welke teams de basisregels voor Fair Play hanteren en dus voor een Heracles Fair Play Prijs in aanmerking komen. Dit neemt niet weg dat Fair Play ook tijdens de halve finales en finales onderdeel uit maakt van het toernooi!

Hierna wordt uitgelegd wat Fair Play is. Lees het even door met je team. Wie weet wint jouw team wel een Fair Play Prijs!

heracles-logo
FAIR PLAYPRIJS; regels, gedrag en toeschouwers
07 juni foto 071

Fair Play regels

Fair Play maakt deel uit van alle (school)sporttoernooien. Ook de organisatie van het Rotary streetsoccertoernooi hecht veel waarde aan Fair Play. Deelnemende teams spelen dan ook (indien gewenst) in ‘Fair Play’ hesjes. Daarnaast wordt van de deelnemende teams een ‘sportieve’ houding en speelwijze verwacht:
• voor en na de wedstrijd geven spelers van beide teams elkaar een hand;
• er wordt gespeeld volgens de (spel)regels, dus zonder overtredingen te maken;
• maar het betekent ook dat je streetsoccer speelt met respect en een positieve  houding ten opzichte van je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en materiaal;
• dat je speelt zonder vervelende dingen te roepen naar medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. 
Wedstrijden winnen is natuurlijk leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Probeer de wedstrijden sportief te houden!

Fair Play prijs

Zowel bij de jongens als meisjes wordt in iedere categorie een ‘Fair Play Prijs’ uitgereikt aan het team wat het toernooi het sportiefst heeft gespeeld. De wedstrijdleiding bepaalt in overleg met de scheidsrechters welke teams een Fair Play Prijs verdienen.
Voor het sportiefste team van het hele toernooi is er een beker met een attentie.

Wanneer gedraag je je onsportief?

Een speler of coach is onsportief als hij of zij zich, buiten de regels om, niet gedraagt zoals je van hem/haar mag verwachten. Voorbeelden van onsportief gedrag zijn:
• als je vervelende dingen roept naar medespelers en tegenstanders;
• het plagen van een medespeler of tegenstander;
• het expres overtreden van de regels;
• een bal extra hard naar iemand schoppen;
• commentaar leveren op beslissingen van de scheidsrechter;

Nog enkele (vanzelfsprekende) Fair Play regels voor het Rotary streetsoccer toernooi:
 • probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
  • aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters;
  • onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;
  • respecteer al die mensen (wedstrijdleiding, scheidsrechters, teamleiders) die ervoor zorgen dat jij kunt deelnemen aan dit streetsoccer toernooi. Dat is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
Voor toeschouwers:
 • bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van de toeschouwers;
  • moedig de kinderen altijd aan om volgens de spelregels te spelen;
• leer de kinderen dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen;
  • val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de ………???
  • integriteit van dergelijke personen in twijfel;
  • erken de waarde en het belang van de vrijwillige teamleiders en wedstrijdleiding; zij geven hun tijd en kennis om het toernooi voor de kinderen mogelijk te maken.
Spring naar toolbar