Rotary Club Oldenzaal, gevestigd te Oldenzaal ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67743552 hierna te noemen: `de Vereniging`en  bereikbaar via rotarycluboldenzaal@gmail.com, verklaart:

 

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de activiteiten die de vereniging verricht en/of aanbiedt via zijn leden.

In het kader van de door de vereniging verleende diensten verzamelt en administreert de vereniging persoonsgegevens van deelnemers. De vereniging verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de betreffende doelstellig. Ten deze betreft het de organisatie van het jaarlijkse Rotary Streetsoccer toernooi.

De vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

De vereniging verwerkt uw gegevens uitsluitend voor het organiseren van een evenement, te weten het Rotary Streetsoccer toernooi

 

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

De persoonsgegevens worden verwerkt bij aanvang van, en tijdens het toernooi op grond van uw deelname aan het toernooi.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn;

  • Voornaam
  • Achternaam

De tijdens het toernooi gemaakt teamfoto’s worden eveneens gezien als persoonsgegevens.

De vereniging zal niet meer gegevens verzamelen dat redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten tijdens het toernooi. Daarna zal de vereniging de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

 

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

De vereniging voert een administratie uitsluitend ten behoeve van het Streetsoccer toernooi. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

  • Wedstrijdadministratie
  • Fotoregistratie (teamfoto’s)

Voor deze verwerking zijn geen derde partijen betrokken en derhalve zijn geen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt middels een schriftelijk verzoek aan de vereniging de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen.

 

INZAGE DOOR DERDEN

De vereniging zal persoonsgegevens niet delen met derden zonder toestemming van de betrokkenen.  De vereniging zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

De vereniging treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens, alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Spring naar toolbar