Organisatie

Het Rotary streetsoccertoernooi wordt georganiseerd door de Rotary Oldenzaal. Voorheen met ondersteuning van de gemeente Oldenzaal.  De clubleden zijn nadrukkelijk betrokken bij de acquisitie voor sponsoring, de voorbereiding van het toernooi, het onderhoud van de materialen en uiteraard het bij toerbeurt assistentie verlenen bij het goed laten verlopen van het toernooi. Bij de uitvoering van het toernooi wordt nauw samengewerkt met de het Twents Carmel College (sport en bewegen).

De leden van Rotary Club Oldenzaal vormen de toernooileiding. De wedstrijden worden geleid door 3e jaars leerlingen van het TCC met als keuzevak sport en bewegen. Zij zorgen gedurende het hele toernooi dat alle wedstrijden kunnen worden gespeeld. De insteek hiervoor is het opdoen van praktijkervaring, maar ook nadrukkelijk het op jongere leeftijd kennis laten maken met en het ‘ervaren van’ en betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk. Daarnaast coördineren de schoolsportcoördinatoren de inschrijvingen van de verschillende basisscholen.

DSC_6741

Doelstelling

De primaire doelstelling is natuurlijk het straatvoetbal voor de kinderen waarbij de organisatie toch ook steeds nadrukkelijker de waarden en normen in en rond het veld wenst te bewaken. Tevens is een van de doelstellingen om door middel van sponsoring geld te genereren om in het kader van ‘Jeugd voor Jeugd’ specifieke projecten ten behoeve van de jeugd in de breedste zin eenmalig te ondersteunen.

Alle activiteiten met betrekking tot fund raising worden georganiseerd door de leden van Rotary Club Oldenzaal onder auspicien van Stichting Community Service Rotary Club Oldenzaal. De stichting heeft de ANBI-status. Zo houden we ook de financiële activiteiten tussen vereniging en stichting gescheiden. De stichting zorgt er ook voor dat  de sponsorgelden weer bij goede doelen terecht komen, die aan onze criteria voldoen. Zo moet bijvoorbeeld het merendeel van de sponsorgelden worden besteed aan kind gerelateerde doelen.

De afgelopen drie jaren werd een nieuwe weg ingeslagen. Zo werden de projecten “Pesten”  en “Veilig Oversteken” opgezet in samenwerking met Jolien Leusink (Joliens Theaterhuis) en Stadstheater De Bond.

Stichting Leergeld heeft de afgelopen 3 jaren een donatie van € 15.000 mogen ontvangen. St. Leergeld stelt bijvoorbeeld kinderen in staat om te sporten als daarvoor thuis de middelen niet zijn.  Ook dit jaar is de stichting een van onze belangrijkste doelen. Wij hebben zelfs kunnen bewerkstelligen dat we van Rotary International (The Rotary Foundation) een extra donatie toegezegd hebben gekregen.

We zullen uiteraard de komende weken nog extra aandacht besteden aan de doelen die wij dit jaar met het sponsorgeld willen steunen.

Spring naar toolbar