Ø  Alle informatie kun je vinden op www.rotarystreetsoccer.nl

Ø  Je moet 15 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd je melden bij het wedstrijdsecretariaat, vervolgens ga je een teamfoto maken.

Ø  Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor ons geldt dit onder andere voor het maken van foto’s. Wij hebben het privacy-statement opgemaakt en u vindt dat op de website van Streetsoccer:

https://www.rotarystreetsoccer.nl/organisatie/privacy-verklaring-avg/

Ø  Het zou leuk zijn dat ieder team een spandoek maakt met als thema: JIJ-IK-WIJ. Met dit thema willen we aangeven dat wij niemand willen uitsluiten.  Op het spandoek kan óf een leuke tekst óf fraaie tekening worden gemaakt.

Ø  Als het team klaar is met voetballen is het de bedoeling dat de kinderen in het kader van het 20e  Rotary Streetsoccer kennis gaan maken met het MTB fietsen.  Dit wordt georganiseerd op de niet meer gebruikte velden van Quick’20.  Verdere informatie krijgen ze ter plekke.

Ø  Sportiviteit en de daarmee samenhangende waarden en normen zijn voor ons als organisatie heel belangrijk. Hopelijk wilt u dat ook bij de kinderen ook nog eens aangeven.

 

Spring naar toolbar